INFORMATIE OVER ONZE PRAKTIJK

Vergoedingen

Sinds 2008 kunt u mét en zonder verwijzing van uw arts naar de oefentherapeut Cesar|Mensendieck .Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks toegankelijk. Uiteraard kunt u ook gewoon met verwijzing van de arts terecht bij de oefentherapie.

Verzeker u goed voor oefentherapie Cesar

Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.Met een chronische indicatie wordt oefentherapie vergoed in de basisverzekering.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt  als basisregel dat de eerste 18 behandelingen oefentherapie gedekt worden door de basisverzekering.

Per zorgverzekeraar is het aantal vergoedingen verschillend. Check bij uw eigen zorgverzekeraar voor het juiste aantal vergoedingen.

Onderzoek en behandeling

  • Breng bij het eerste bezoek altijd uw ID kaart, verzekeringspasje en evt. verwijsbrief mee.
  • U wordt verzocht bij iedere behandeling een badlaken of handdoek mee te brengen.
  • De duur van een behandeling is ongeveer 30 minuten.
  • U wordt verzocht wijzigingen in uw verzekering direct aan ons door te geven.
  • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. Behandelingen die niet tijdig worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht
  • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten

Onze praktijk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt en declareert digitaal de contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de in de wachtkamer vermelde praktijktarieven

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit aan te geven. U mag altijd inzage hebben in uw dossier en altijd informatie vragen over het behandelplan en/of rapportage.
Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt worden. Op de registratie van uw gegevens is de “wet van Bescherming Persoonsgegevens“ van toepassing. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

De  Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga voor meer informatie naar     http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx , de website van het klachtenloket paramedici en het meldformulier met uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie: e: info@klachtenloketparamedici.nl  

t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

 

0495-541700 of 06-44778760

Of gebruik het contactformulier van deze website