RUG IN DE GROEI

SCOLIOSE EN ANDERE HOUDINGSAFWIJKINGEN

In januari 2014 zijn we gestart met het screenen van de wervelkolom bij kinderen (11-12 jaar) van groep 7 / 8 van vijf basisscholen in Weert. Dit doen we met een screening die we in de afgelopen 2 jaar ontwikkeld hebben op basis van kennis en gegevens die we de opgedaan hebben (o.a. de symposia van het AZM en de beslisboom voor scoliose en de Schroth best practice opleiding )

 

Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen van deze leeftijd in de gemeente Weert te gaan screenen om inzicht te krijgen in de problematiek van de wervelkolom op deze leeftijd. We merken namelijk al jaren dat kinderen op steeds latere leeftijd naar de therapie komen. Vaak zijn er in een langere periode al klachten ontwikkeld die misschien voorkomen hadden kunnen worden door vroegtijdige screening. Door het herintroduceren van de rug-screening hopen we vroegtijdig problematiek rondom houding en wervelkolom te signaleren, indien nodig te volgen tijdens de groeispurt en te behandelen waar nodig. 

Schroth therapie Weert & Stramproy

De  3-dimensionale Schroth oefentherapie  is een behandelmethode die in Duitsland al jaren met veel succes wordt toegepast bij jongeren én ouderen met scoliose. In Nederland is deze behandelmethode echter nog vrij onbekend, maar steeds meer in opkomst gezien het de “hoogst bewezen” oefentherapie is bij scoliose.Ook bij andere wervelkolom-afwijkingen zoals deze voorkomen bij aandoeningen zoals M. Scheuermann, waarbij er o.a. sprake is van kyfosering (ronde rug) van de borstwervelkolom, heeft deze methode zijn nut bewezen. 

Onderzoek en behandeling

- De scoliosepatiënt wordt ingedeeld volgens een Schroth-classificatie waarna er een zeer specifiek, op de individuele patiënt afgestemd, oefenprogramma wordt aangeleerd.

- Het oefenprogramma bestaat uit o.a. mobiliserende oefeningen gecombineerd met ademhaling en ADL ( dagelijks leven) houdingen.

- Het doel van de Schroth oefeningen is het voorkomen/reduceren van progressie van de scoliose middels zeer specifieke oefeningen.

- Vooral bij oudere scoliosepatiënten maar ook bij patiënten met andere wervelkolom afwijkingen komen geregeld pijnklachten voor. De Schroth oefeningen kunnen helpen om deze klachten te voorkomen of te verminderen.

0495-541700 of 06-22097328

of gebruik het contactformulier van deze website

www.rugindegroei.nl

E. Kepers, M. Kwaspen