scoliose 

 

Scoliose en kyfose

Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen van deze leeftijd in de gemeente Weert te gaan screenen om inzicht te krijgen in de problematiek van de wervelkolom op deze leeftijd. We merken namelijk al jaren dat kinderen op steeds latere leeftijd naar de therapie komen. Vaak zijn er in een langere periode al klachten ontwikkeld die misschien voorkomen hadden kunnen worden door vroegtijdige screening. Door het herintroduceren van de rug-screening hopen we vroegtijdig problematiek rondom houding en wervelkolom te signaleren, indien nodig te volgen tijdens de groeispurt en te behandelen waar nodig. Bij scoliose kunnen we starten met behandelen volgens de Schroth methode. Dit doen we altijd in overleg met behandelend orthopeden en huisartsen. Van 2014-2019 is het project rugindegroei flink gegroeid. Voor meer informatie: www.rugindegroei.nl 

Monique Kwaspen is opgeleid tot Schroth- therapeut ( Schroth best practice 2015, Schroth Bad Sobernheim 2018,  Schroth Barcelona, theorie 2021)

Verder is zij aangesloten bij Netwerk scoliosezorg Zuid-Oost Nederland en is er intensieve samenwerking met de scoliosevereniging Nederland.

( www.scoliose.nl )

Schroth therapie Weert 

 

De  3-dimensionale Schroth oefentherapie  is een behandelmethode die in Duitsland al jaren met veel succes wordt toegepast bij jongeren én ouderen met scoliose. In Nederland is deze behandelmethode echter nog vrij onbekend, maar steeds meer in opkomst gezien het de “hoogst bewezen” oefentherapie is bij scoliose.Ook bij andere wervelkolom-afwijkingen zoals deze voorkomen bij aandoeningen zoals M. Scheuermann, waarbij er o.a. sprake is van kyfosering (ronde rug) van de borstwervelkolom, heeft deze methode zijn nut bewezen. 

Onderzoek en behandeling

- De scoliosepatiënt wordt ingedeeld volgens een Schroth-classificatie waarna er een zeer specifiek, op de individuele patiënt afgestemd, oefenprogramma wordt aangeleerd.

- Het oefenprogramma bestaat uit o.a. mobiliserende oefeningen gecombineerd met ademhaling en ADL ( dagelijks leven) houdingen.

- Het doel van de Schroth oefeningen is het voorkomen/reduceren van progressie van de scoliose middels zeer specifieke oefeningen.

- Vooral bij oudere scoliosepatiënten maar ook bij patiënten met andere wervelkolom afwijkingen komen geregeld pijnklachten voor. De Schroth oefeningen kunnen helpen om deze klachten te voorkomen of te verminderen.

0495-541700 info@cesarweert.nl

of gebruik het contactformulier van deze website

www.schroth-therapeut.nl www.rugindegroei.nl  

 

 M. Kwaspen​ ​