SLAAPOEFENTHERAPIE

Wanneer slapen niet meer vanzelfsprekend is…

Iedereen slaapt wel eens een nacht onrustig, dat is geen reden tot zorg. Echter, als dit te vaak voorkomt en er daardoor overdag lichamelijke en/of geestelijke klachten ontstaan, hebt u een slaapprobleem en doet u uwzelf te kort door er niks aan te doen.

 

Als u één of meerdere van de  hieronder beschreven klachten herkent, dan kan slaapoefentherapie wat voor u betekenen:  

 - inslaap- en doorslaapproblemen,

- te vroeg wakker worden,

- niet uitgerust of niet fit zijn bij opstaan, 

- concentratie en/of geheugenproblemen,

- piekeren/ malen,

- kort lontje en vermoeidheid overdag.

En ook (chronische) pijn, angst, depressieve klachten, overgewicht of bewegingsarmoede.

 

Met slaapoefentherapie zorgt u ervoor dat uw slaapproblemen verminderen of zelfs verdwijnen, zodat u weer volledig (beroepsmatig) kan functioneren en deelnemen aan sociale activiteiten.

 

Goed slapen kunt u leren.

Tijdens de ongeveer 5 á 10 behandelingen, werkt u aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden. U  krijgt inzicht in de theoretische achtergronden en u gaat direct praktisch aan de slag met het observeren van o.a. uw slaapgedrag en het aanleren van ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Door bewustwording en gedragsverandering nemen uw klachten af en neemt uw  mentale veerkracht toe. Het is een 24-uurs aanpak waarin u leert de vicieuze cirkel weer te doorbreken met een duurzaam resultaat.

 

Kinderslaapoefentherapie

Het slaapprobleem bij een kind wordt gezien als onderdeel van het algemeen dagelijks functioneren van zowel ouders als het kind. Veel slaapproblemen bij kinderen zijn cognitief-gedragsmatig, een kleiner deel kent een lichamelijke oorzaak.

Bij jonge kinderen kan de behandeling gericht worden op het verbeteren  van de slaapkwantiteit, terwijl bij pubers en (jong)volwassenen de behandeling vooral gericht is op de kwaliteitsverbetering. Het bestaat uit het bewust worden van slaapgedrag, educatie, opvoeding, bewegingsactivatie, gezonde leefstijl, oefenervaring en gewoonteverandering bij het kind en indien nodig bij de ouders. De onderdelen van de therapie zijn heel praktisch en direct toepasbaar.

 

In onze  praktijk zijn Harriëtte Schrijen en Marion Brunink opgeleid tot  

(kinder-)slaapoefentherapeut. Zij kunnen u helpen het slaapprobleem aan te pakken.

 

Heerlijk slapen, wie wil dat nu niet?

 

Slaapoefentherapie voor volwassenen wordt vergoed uit de aanvullende verzekering en gaat niet van het eigen risico af! Kinderoefentherapie (< 18 jaar ) wordt vergoed uit de basisverzekering.

Reacties: info@cesarweert.nl, T: 0495-541700 of M: 06-22097328

Meer info: www.slaapoefentherapie.nl