SLAAPOEFENTHERAPIE

Wanneer slapen niet meer vanzelfsprekend is…

Iedereen slaapt wel eens een nacht onrustig, dat is geen reden tot zorg. Als dit echter te vaak voorkomt en u daardoor overdag lichamelijke en/of geestelijke klachten ervaart, heeft u een slaapprobleem. U doet uzelf tekort door daar niets aan te doen!

Herkent u één of meerdere van de hieronder beschreven klachten, dan kan slaapoefentherapie iets voor u betekenen:

-        Inslaap- en doorslaapproblemen

-        Te vroeg wakker worden

-        Niet uitgerust of niet fit zijn bij het opstaan

-        Concentratie- en/of geheugenproblemen

-        Piekeren/malen

-        Kort lontje

-        Overdag vermoeid zijn

Ook (chronische) pijn, angst, depressieve klachten, overgewicht en bewegingsarmoede komen vaak voor in combinatie met slaapproblemen en kunnen worden aangepakt door middel van slaapoefentherapie.

Wat is slaapoefentherapie?

Goed slapen kunt u leren! Wanneer u slecht slaapt of slaap tekortkomt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24-uurs probleem. Slaapoefentherapie leert u de vicieuze cirkel van vermoeidheid en slaapgebrek te doorbreken met een duurzaam resultaat.

Tijdens ongeveer 5 à 10 behandelingen werkt u aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van uw nachtrust beïnvloeden. U krijgt inzicht in de theoretische achtergronden van slapen en u gaat direct praktisch aan de slag met het observeren van o.a. uw slaapgedrag en het aanleren van ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Door bewustwording en gedragsverandering nemen uw klachten af en neemt uw mentale veerkracht toe.

Kinderslaapoefentherapie

 

Slaapproblemen bij kinderen worden gezien als onderdeel van het algemeen dagelijks functioneren van zowel ouder als kind. Veel slaapproblemen bij kinderen komen door aangeleerd gedrag en handelen, een kleiner deel kent een lichamelijke oorzaak.

Bij jonge kinderen kan de behandeling gericht worden op het verbeteren van de slaapkwantiteit, terwijl bij pubers en (jong)volwassenen de behandeling vooral gericht wordt op verbetering van de slaapkwaliteit. In beide gevallen bestaat kinderslaapoefentherapie uit bewustwording van slaapgedrag, educatie, opvoeding, bewegingsactivatie, gezonde leefstijl, oefenervaring en gewoonteverandering bij het kind en indien nodig bij de ouders. De onderdelen van de therapie zijn heel praktisch en direct toepasbaar.

In onze praktijk zijn Harriëtte Schrijen en Marion Brunink opgeleid tot (kinder)slaapoefentherapeut. Zij kunnen u helpen uw slaapprobleem of dat van uw kind aan te pakken.

Heerlijk slapen, wie wil dat nu niet?

Slaapoefentherapie voor volwassenen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gaat dus niet van het eigen risico af! Kinderslaapoefentherapie (< 18 jaar) wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Reacties: info@cesarweert.nl, T: 0495-541700

Meer info: www.slaapoefentherapie.nl

Slaapoefentherapie voor volwassenen wordt vergoed uit de aanvullende verzekering en gaat niet van het eigen risico af! Kinderoefentherapie (< 18 jaar ) wordt vergoed uit de basisverzekering.

Reacties: info@cesarweert.nl

0495-541700 

Meer info: www.slaapoefentherapie.nl